ZpětÚvod Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost ExpoReality s.r.o. (Správce osobních údajů) zpracovává všechny osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou, zejména dle nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“).

Následující text přináší podrobnější informace k případnému souhlasu se zpracováním osobních údajů, jejich rozsahu a způsobu zpracování.

1.     Rozsah a účely zpracování osobních údajů  

1.1.Účelem zpracování osobních údajů společností ExpoReality s.r.o. je plnění smluvních povinností vůči klientům, vyplývající z uzavřených dohod, zajištění provozních činností, účetní a daňové účely a splnění právních povinností.

1.2.Při uzavření dohody o zprostředkování prodeje, koupě nemovitosti nebo při dohodě o dodání jiných realitních služeb zpracovává společnost ExpoReality s.r.o. osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, telefonní číslo a emailová adresa. Při zpracování smluvní dokumentace může společnost ExpoReality s.r.o. vyžadovat rodné číslo, bankovní spojení, číslo průkazu totožnosti a způsob financování při nákupu nemovitosti.

1.3.Na základě smluvního vztahu o správě nemovitosti zpracovává společnost ExpoReality s.r.o. osobní údaje v rozsahu výše nájemného a záloh na energie a služby, evidence pohledávek a evidence stavu měřičů energií.

 

2.     Způsob zpracování osobních údajů

2.1.Osobní údaje bude společnost ExpoReality s.r.o. zpracovávat pod dobu 5-ti let od uzavření příslušné dohody dle čl. 1.1. a to jak v listinné podobě tak elektronicky. Osobní údaje mohou být předány ke zpracování třetí osobě  - Zpracovateli. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění Správcem zpracovává osobní údaje. Zpracovatelem se rozumí zejména advokát, banka, orgány státní správy jako katastrální úřad, stavební úřad a jiné orgány.

2.2.Při zpracování osobních údajů společností ExpoReality s.r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování.

 

3.     Práva klientů (Subjektu údajů)

3.1.Klientům jako Subjektu údajů, jejichž osobní údaje společnost ExpoReality s.r.o.  zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

·       právo znát účel zpracování osobních údajů,

·       právo znát kategorie dotčených osobních údajů,

·       právo znát Zpracovatele osobních údajů,

·       právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,

·       právo požadovat po Správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování,

·       právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

·       právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů,

·       právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu.

 

4.     Kontaktní údaje na správce osobních údajů

Správce osobních údajů je společnost

ExpoReality s.r.o.

IČ: 29219469

se sídlem Lorencova 3791, Zlín, 760 01

e-mail: exporeality@exporeality.cz


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt

Exporeality
Dlouhá 4309, Zlín

Tel.: +420 577 011 097
E-mail: exporeality@exporeality.cz


© 2024, Exporeality – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REAlBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality

Nahoru ↑